Akvizičná kampaň J&T Banky pokračuje rozšírenou produktovou ponukou. Prináša sofistikovanejší investičný produkt v podobe štruktúrovaného vkladu – Garantovaný protiinflačný vklad.

Garantovaný protiinflačný vklad prináša priemerný ročný úrok vždy najmenej o 1 percentuálny bod vyšší ako je miera inflácie v Eurozóne, za celú dobu vkladu však minimálne 10,2 % pri vklade na 3 roky alebo 18 % pri vklade na 5 rokov. Vaše úspory si tak zachovajú svoju kúpnu silu bez ohľadu na infláciu, a to až po dobu piatich rokov. Navyše, v prípade veľmi nízkej inflácie, je nastavená minimálna hranica úrokového výnosu, takže máte istotu, že dostanete zaujímavý úrokový výnos za každých okolností. Minimálna hodnota vkladu je 10 000 €.

Media: TV, PRINT, Internet

Vizitka kampane

Creative team WLB: Štefan Andrejco, Martin Keder

Foto: Michal Bak

Réžia: Jaromír Malý

Produkcia: Leopard Production

J&T Banka - Garantovany protiinflacny vklad

J&T Banka - Garantovany protiinflacny vklad

GV_print_inzerat

3. februára večer sa v Prahe konalo slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže METRO Zlatá Pecka 2010. Celkovým ziskom 3 Zlatých Peciek sa jej absolútnym víťazom stala agentúra Wiktor Leo Burnett.

Zlaté Pecky 2010 pre WLB ( klient / názov práce / kategória ):
Consumer Finance Holding – Quatro / Mobil / TV spot
Consumer Finance Holding – Quatro / Kukučka / Radio spot
J&T BANKA / Časové znamenie / Radio spot.

Ocenenia Zlatá Pecka 2010 za Wiktor Leo Burnett preberajú: druhý zľava Vladimír Lefík, Martin Keder, Igor Majkút a Matúš Švirloch

Okrem troch Zlatých Peciek bola pre WLB a rozhlasový spot pre J&T BANKU udelená aj špeciálna cena za kreativitu v médiách – Mediálna cena Metro Zlatá Pecka 2010.

Mediálna cena Metro Zlatá Pecka 2010

Do 16. ročníka kreatívnej súťaže Zlatá pecka bolo tohto roku prihlásených 206 prác od 43 agentúr (35 českých a 8 slovenských). Viac informácii o súťaži Zlatá Pecka na http://www.zlatapecka.cz