Počas troch marcových týždňov mali študenti a mladé reklamné talenty šancu zabojovať o platenú 3-mesačnú stáž v našej agentúre. Stačilo spracovať projekt podľa zadania a presvedčiť nás, že je hoden realizácie. Bohužiaľ, v treťom ročníku nemáme víťaza súťaže s pracovným názvom Hľadáme čerstvé mäso. Prečo?

To isté sa pýtame aj my. Prečo nás žiadny projekt neoslovil natoľko, aby sme mladému človeku ponúkli stáž a prípadne aj trvalú prácu?

Projekt Hľadáme čerstvé mäso organizujeme už tretí rok po sebe. Tento rok sme pripravili kampaň v online, ale aj offline, ktorá lákala študentov na možnosť stať sa „novou tvárou reklamy“. Naším cieľom bolo osloviť čo najviac mladých ľudí, hlavne študentov z oblasti marketingu, aby sme mohli zadanie distribuovať tým, ktorí v tejto oblasti študujú, a je teda predpoklad, že by v nej chceli v budúcnosti aj pracovať. Jedným z cieľov kampane bolo zvýšiť povedomie o projekte u cieľovej skupiny. Každý zaregistrovaný teda dostal všetky informácie potrebné na to, aby práve on získal stáž.

Kampaň sme začali 8. 4. 2013 na Národných Dňoch Kariéry v Inchebe. Umiestnili sme tam fotostenu, ktorá propagovala projekt Hľadáme novú tvár do reklamy, a prepojenie s webom www.wlb.sk/casting. V rovnakom čase sme spustili propagáciu cez našu facebookovú fanpage a výsledkom bolo 200 registrovaných za prvé 4 hodiny.

Nezanedbali sme ani spoluprácu s cieľovými vysokými školami – počas druhého týždňa sme naše fotosteny so stoličkami umiestnili aj na 4 cielene vybrané vysoké školy. Na FMK UCM v Trnave, KAMAKO v Bratislave, PEVŠ v Bratislave a UKF v Nitre. Navyše sme na každej z nich naviazali spoluprácu s jedným vyučujúcim, ktorý na svojich prednáškach študentom hovoril o našom projekte a vedel im pomôcť pri jeho vypracovaní. Správy sme šírili aj na sociálnych sieťach vysokých škôl, takže zásah na cieľovú skupinu bol naozaj zo všetkých strán. Podarila sa nám spolupráca s EUBA, kde sme síce nemali plné mediálne nasadenie, študenti však dostali kompletné info o našej súťaži cez sociálne siete školy. Počas troch týždňov sa zaregistrovalo 687 študentov.

A výsledky? Očakávania boli vysoké. O to viac sme však boli sklamaní, keď sme dostali iba 12 vypracovaných projektov! Takže iba 1,7 % registrovaných záujemcov projekt nakoniec aj vypracovalo. Navyše sa nám ešte ozvalo ďalších 8 ľudí so žiadosťou o stáž. Nemali však záujem o vypracovanie zadania, čo sa stalo vôbec prvý raz za tri roky, odkedy sme spustili tento projekt.

Finálne sme vyselektovali tri práce, autorov ktorých sme požiadali o dopracovanie dodatočných otázok a následnú prezentáciu projektu pred vedením agentúry. Ani jeden z projektov  tohto ročníka však nebol dopracovaný do takej podoby, aby mu jeho autor počas trojmesačnej stáže v našej agentúre mohol vdýchnuť život. Najbližšie k zisku platenej stáže sa dostali dvaja študenti, ktorých sme odmenili SHORTLISTOM. Barbora, študentka FMK UCM v Trnave, a Vladan, študent Technickej univerzity v Košiciach, sa vďaka tomu dostali na prvé miesta v databáze adeptov na pozíciu Account Executive vo WLB.

Zamýšľali sme sa nad tým, kde sa stala chyba. Prečo študenti nemajú záujem zabojovať o platenú stáž, prípadne o trvalé pracovné miesto. Z prieskumov Profesia.sk sme zistili, že v minulom roku pripadalo na 643 absolventov marketingu len 27 pracovných pozícií v tejto oblasti (pre absolventov bez praxe). Nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov (bez ohľadu na školu) je 35%, piata najvyššia v EÚ (iness.sk). Prečo sa teda mladí ľudia nepokúsili získať nezaplatiteľnú skúsenosť v oblasti reklamy a marketingu, ktorá je navyše honorovaná odmenou. Chýba motivácia? Neveria, že zvládnu navrhnúť a zrealizovať projekt? Každoročne nám príde na stôl od 100 do 150 žiadostí o prijatie do zamestnania práve od tejto cieľovej skupiny. Keď ich však spätne oslovíme s tým, aby si miesto u nás zaslúžili, feedback je alarmujúci. Reálne je v našom segmente nastavenie stále také, že zamestnávateľ musí do absolventa bez praxe investovať 3 až 6 mesiacov času, kým začne samostatne pracovať. Preto je aj selekcia náročnejšia, nemôžeme si dovoliť tento čas investovať do všetkých absolventov. Jednoducho si to musia zaslúžiť J

Odporúčanie do ďalšieho ročníka: Nebojte sa, posielajte svoje projekty, vystúpte z davu študentov a ukážte nám, že vy ste ten, koho hľadáme.

6.5.2013 Marcela Liptajová