V agentúre sme nemeditovali pridlho nad otázkou, ako začať komunikáciu FunFónu v roku 2016. Rozhodne s Pištom a určite vtipne, ide predsa o jediného zábavného operátora v SR. V spote sme chceli komunikovať produkt Centofka, a tak nadviazať na predchádzajúci spot tejto kampane (Hymna Centofka). Pišta svojským spôsobom približuje zmeny v Kingdome po zavedení Centofky, všetko je za jeden cent. Centofka je v Kingdome taká obľúbená, že Pišta nechal zriadiť FunFón búdku. Len je nonstop obsadená, no a kto v nej stále je? O tom je náš spot. Pracovať na brande ako FunFón nás baví aj vďaka postave Pištu a sme presvedčení, že je to na kampaniach aj patrične vidieť. Aj preto bol spot Medveďku Dajbratku spotom mesiaca január, z čoho sa nesmierne tešíme.


 

Centofka sa vďaka Pištovi stala populárna aj mimo Kingdomu, samotný Pišta ostal veľmi prekvapený, keď zistil, že má vplyv aj na ekosystém v Tatrách a svište už ináč ako cez Centofku nepištia. Ale o tom sa presvedčíte sami v spote o svišťoch.

7.3.2016, Vladan Fejlek, Account Executive