Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama (zdroj: oficiálny web RPR). My len dodáme, že je to orgán vo svojej agende veľmi zodpovedný a precízny, preto keď sme boli informovaní, že v našom spote nešetrne zaobchádzame s našimi milovanými svišťami, vedeli sme, že RPR sťažnosť riadne prešetrí.
Nechceli sme však opomenúť aj údajne dotknuté svište. Keď si vedia spolu zanôtiť o Centofke, určite pre nich nebude problém zaujať stanovisko k sťažnosti. Ich odpoveď stála za to a rozhodne sme si ju nemohli nechať iba pre seba. Veď posúďte sami.